IQ oziroma inteligenčni kvocient je številka, ki predstavlja inteligenco posameznika v primerjavi z ostalimi. Povprečen IQ je nekje med 90 in 110, med katere se uvršča približno polovica prebivalstva, le 1,5 % celotne populacije pa dosega sam vrh – IQ 140 in več. Te imenujemo geniji.

IQ  test

Po neki ameriški raziskavi, ki so jo sicer izvedli že pred več kot desetletjem, in so preverjali IQ posameznih poklicev, so frizerji, ki svoje delo opravljajo doma, v povprečju dosegali IQ okoli 100 (povprečna inteligenca), medtem ko so profesionalni frizerji z dodatno izobrazbo dosegali IQ tudi 120 (nadpovprečne rezultate). Določena stopnja inteligence pa ne pomeni nujno tudi to, kako se znajdete v življenju. Fizični delavec, ki mu morda ne bi bilo potrebno imeti IQ več kot 90, lahko doseže tudi 120 in več, pa si s tem ne zna pomagati. Frizerji potrebujete za izdelavo dobre frizure spretnost in dobre zamisli, te pa lahko imate z nizkim ali visokim IQ.